Opłata

   

1750 zł   - koszt uczestnictwa

1350 zł   - opłata dla doktoranta

  850 zł   - opłata za osobę towarzyszącą

Autor lub współautor nie może być traktowany jako osoba towarzysząca.

Opłata obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne, druk artykułów i imprezy towarzyszące.

Script logo