Organizatorzy

   

Instytut Techniczny
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów
Komitetu Budowy Maszyn PAN

 

Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca: Anna Kochanek

Sekretarz: Tomasz Kądziołka, Tadeusz Sołtys

Członkowie: Grzegorz Juda, Krzysztof Jurkowski, Sławomir Jurkowski,
Sławomir Kowalski, Grzegorz Przydatek, Michał Radzik.

 

Patronat honorowy:

Przewodniczący Komitetu Budowy Maszyn PAN

prof. dr. hab. inż. Józef Gawlik

oraz

JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw.

 

 

Script logo