Materiały do zajęćKonsultacje:
Sroda: 8.15 - 9.00
oraz w terminach:
05.03 - godz. 7.45 - 8.30
12.03 - godz. 7.45 - 8.30
23.04 - godz. 7.45 - 8.30
14.05 - godz. 11.25 - 12.10

sala IT 1.8


Kontakt:
glitawa[at]pwsz-ns.edu.pl


Praktyki IS