Zajęcia zdalne 18.03.2020
Technologia sieciowa: Wykład, Laboratorium,
Programowanie niskopoziomowe: Projekt

Zajęcia zdalne 21.03.2020
Programowanie aplikacji WEB: Wykład

Architektura komputera
Laboratoria:
LAB_1, LAB_2, LAB_3, LAB_4, LAB_5, LAB_6

Programowanie niskopoziomowe:
z_1,z_2,z_3,KOMPILATOR,

LOGO:
cw.1, cw.2, cw.3, cw.4, cw.5, cw.6, cw.7,

Sieci lokalne
LAB1, LAB2, LAB3, LAB4, LAB5, LAB6, LAB7, LAB8, LAB9
Archiwalne
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15

archiwum

Wstęp do programowania
Laboratoria: LAB01, LAB02, LAB03, LAB04, LAB05, LAB06, LAB07, LAB08, LAB09, LAB10, LAB11, LAB12, LAB13, LAB14-15, PHP1, PHP2, MYSQL1, MYSQL2, MYSQL3, JAVA-SCRIPT
archiwum

Sieci bezprzewodowe:
lab.1, lab.2, lab.3_4, lab.5, cz.6, cz.7, cz.8

Teoretyczne podstawy informatyki:
wykład

Technologia informacyjna:
cz.1, cz.2, cz.3, cz.4, cz.5, cz.6, cz.7, cz.8, cz.9, cz.10, cz.11, kolokwium, cz.12,

Informatyka:
cz.1, cz.2, cz.3

Bezpieczeństwo technologii informatycznych:
lab.1, lab.3, lab.4, lab.5, lab.6, lab.7, lab.8

Technologia informacyjna w nauczaniu szkolnym:
lab.1, lab.2_3, lab.4_5,

Inzynieria oprogramowania:
lab.1_2, lab.3_4, lab.5_6, lab.7_8, lab.9_10, lab.11_12, lab.13_14, kolokwium_2014
p.1, p.2, p.3, p.4, p.5, p.6

Technologia sieciowa:
lab_1, lab_2, lab_3, lab_4_5, lab_6, lab_7, lab_8, lab_9, lab_10,

Technologie informatyczne w inzynierii produkcji:
p.1, p.2, p.3, p.4, p.5, p.6, p.7