SIECI ROZLEGŁE

 

1. Wykład z sieci rozległych

 

2. Zdjęcia do sieci rozległych

 

RODZAJE  SIECI  ROZLEGŁYCH

FR

ISDN

xDSL

X25

ATM

Frame Relay (FR) na tle modelu OSI i kilku innych technologii

Typowe wyposażenie sieci ISDN

Zasięgi przepływności technologii cyfrowych DSL (Digital Subscriber Line)

Konfiguracje użytkowe i protokoły transmisji X.25

Technologia ATM łączy podstawowe zalety techniki synchronicznej STM i pakietowej PTM

Sieć Frame Relay WAN i jej charakterystyczne adresy DLCI

Podstawowy i rozszerzony model dostępu ISDN

Architektura sieci multimedialnych

Protokoły multipleksera PAD (Packet Assembler Disaassembler)

Różnorodność zatosowań technologii ATM

DTE i DCE - kategorie urządzeń Frame Relay

Logiczne interfejsy kanałów ISDN

Różnorodność przekazów DSL

Konwersje protokołów pakietowych X.25 za pomocą X.75

Warstwy sieci szerokopasmowej

DLCI - identyfikatory obwodów wirtualnych

Struktura styku S

Architektura sieci abonenckiej w technologii ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line)

Kluczowe protokoły sieci X.25

Struktura sieci i usług ATM

 

CIR - negocjowany wskaźnik przydziału pasma

Relacje pomiędzy urządzeniami a punktami dostępu (stykami)

Dwa sposoby kodowania sygnału w łączu ADSL

Ramka protokołów LAP-B

Specyfiacja interfejsu ATM (dla publicznych i prywatnych sieci)

Format podstawowej ramki Frame Relay

Struktura ramki styków S i T

Charakterystyka widmowa ADSL/CAP (Carrierless Amplitude and Phase)

Format protokołu PLP (kapsułkowanie)

Ścieżki i kanały wirtualne sieci ATM

Typowa reakcja węzłów Frame Relay na przeciążenie

Struktura ramki na styku transmisyjnym

Pasma przenoszenia ADSL/DMT (Discrete Multitone Technology)

Adresacja międzynarodowa w sieci X.25

Idnetyfikacja ścieżek i kanałów wirtualnych w łączu ATM

Format ramki LMI DLCI Frame Relay

Typowa realizacja wąskopasmowej sieci ISDN (2B+D)

Adaptacja przepływności w kodowaniu DMT (Discrete Multitone Technology)

Numery DCC dla wybranych krajów

Struktura pakietów (komórek) ATM na styku UNI oraz NNI

Wieloobsługowa sieć Frame Relay z multiplekserami T1

Dwa rodzaje sygnalizacji

Typowa aplikacja łącza ADSL

 

Działanie multipleksacji etykietowanej (statystycznej) w sieci ATM

 

Znormalizowane i przewidywane kodowanie głosu

Kanały sygnalizcyjne typu D

Firmowa aplikacja dostępu A1000 ADSL (Alcatel Telcom)

 

Fragment typowej struktury przełącznika ATM (16/16)

Charakterystyki techniczne interfejsu HSSI

Protokoły sygnalizacji DSS1

Podstawowa forma komunikacji HDSL (High Digital Subscriber Line)

 

Topologie logiczne ścieżek wirtualnych ATM

Rodzaje urządzeń DCE i DTE

Formaty ramek NT i TE warstwy fizycznej ISDN (2B)

Zasada działania łącza HDSL (dwie pary)

 

Protokół ATM (User to User) w modelu odniesienia ISO-OSI

Etapy testowania łączy HSSI

Formaty ramki LAPD (Link Access Procedure, D channel)

Charakterystyki widmowe różnych technik kodowania

 

Normalizacja warstw ATM

 

Połączenie dwupunktowe i wielopunktowe

Typowa kofiguracja łącza SDLC (Synchronous Data Link Control)

 

 

 

Warstwy i nagłówki ramki transportowej

Struktura pola sterującego ramki SDLC (podstawowej)

 

Usługa ABR - dwa sposoby zawiadywania ruchem komórek

 

 

Format ramki protokołu PPP (Point to Point Protocol)

Format ramki SDLC (Synchronous Data Link Control)

 

Klasy i typy usług ATM

 

Sieć SMDS i jej charakterystyczne elementy: dostęp DQDB bezpołączeniowy protokół SIP, przełącznik MSS oraz interfejsy SNI i ISSN

Konfiguracja stacji strumieni danych protokołu SDLC

 

Sterowanie przyjęcia zgłoszenia CAC (Call Admission Control)

 

Model DQDB na tle modelu OSI

Różnice między protokołami bitowymi SDLC i HDLC

 

Routing centralny

 

Dostęp do sieci SMDS: DQDB z magistralami A i B w topologii szyny. AU - moduły nadawcze i odbiorcze

Ramka HDLC i łączenie stacji końcowych

 

Routing rozproszony

 

Protokół SIP na tle modelu ISO/OSI

Sterowanie łączem logicznym LLC (IEEE 802.2)

 

Tworzenie sieci emulowanej ELAN

 

Związki między protokołami SIP i DQDB

 

 

Komponenty sieci ELAN (Emulated LANE)

 

Format SIP poziomu trzeciego (SIP Level 3 PDU)

 

 

Warstwy standardu FUNI/ATM

 

Format SIP L2 PDU

 

 

Typowe aplikacje ATM

 

Tworzenie komórek

 

 

Zalety i wady technologii ATM