Rozmiar: 4621 bajtów Rozmiar: 9646 bajtów
       
Menu Strony
 
 

Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów Strona główna
Rozmiar: 35 bajtów Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów O ofercie
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów Działania
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów Regulaminy
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów Ogłoszenia
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów Galeria
Rozmiar: 35 bajtów Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów Kontakt
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 799 bajtów
 
 
 

Działania

Rok 2008:

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • zajęcia wyrównawcze z fizyki
 • materiały dydaktyczne dla studentów
 • stypendia motywacyjne (1000zł/mc) dla 50% studentów objętych programem

Rok 2009

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • zajęcia wyrównawcze z fizyki
 • wykłady eksperckie biegłego sadowego z zakresu maszyn, urządzeń i pojazdów mechanicznych
 • kurs komputerowy i egzamin ECDL Advanced: Przetwarzanie tekstów
 • kurs komputerowy Bazy danych i egzamin ECDL Advanced: Bazy danych
 • kurs: język angielski techniczny
 • wykład profesora wizytującego w zakresie zastosowan technologii informacyjnych w mechatronice

Rok 2010

 • kurs j. angielski techniczny
 • kurs komputerowy i egzamin ECDL Advanced Excell
 • kurs komputerowy i egzamin ECDL Advanced: Grafika menedżerska i prezentacyjna
 • zajęcia laboratoryjne w hamowni podwoziowej firmy zajmującej się tuningiem samochodowym
 • prezentacje zagadnień specjalnościowych przez profesorów uczelni zagranicznych
 • wyjazdy na prezentacje do jednostek badawczych z zakresu mechatroniki
 • stypendia motywacyjne (1000zł/mc)

Rok 2011

 • praktyczne pokazy przemysłowe z zakresu mechatroniki realizowane w zakładach pracy (15 godz)
 • kurs z AutoCada przygotowujący do egzaminu ECDL Cad
 • prezentacje zagadnień specjalnościowych przez profesorów uczelni zagranicznych
 • zastosowanie wielomodułowego systemu komputerowego CAD/CAM w projektowaniu obiektów
 • kurs i egzamin na uprawnienia SEP
 • dodatkowe praktyki płatne w stacjach i serwisach diagnostycznych
 • stypendia motywacyjne (1000zł/mc)

Rok 2012

 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenie interpersonalne dla studentów


www.efs.gov.pl  l  www.mnisw.gov.pl  l  www.pwsz-ns.edu.pl/it

 
 

 
 
 
 
   
© Instytut Techniczny PWSZ - Nowy Sącz 2009
 
Rozmiar: 8233 bajtów