Rozmiar: 4621 bajtów Rozmiar: 9646 bajtów
       
Menu Strony
 
 

Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów Strona główna
Rozmiar: 35 bajtów Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów O ofercie
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów Działania
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów Regulaminy
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów Ogłoszenia
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów Galeria
Rozmiar: 35 bajtów Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów Kontakt
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 799 bajtów
 
 
 

O ofercie

Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu objął kształceniem zamawiany przez MNiSW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV "Szkolnictwo wyższe i nauka", działanie 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" 30 studentów kierunku Mechatronika - studia stacjonarne.

Mechatronika to jeden z wytypowanych kierunków strategicznych, których studiowanie Rząd RP uznał za istotne z punktu widzenia gospodarki. PWSZ w Nowym Sączu jest jedną z 47 uczelni w kraju, które otrzymały wsparcie w ramach programu kształcenia zamawianego. Połowa najlepszych studentów objetych projektem dostanie stypendium w wysokości ok. 1000 zł. W pierwszym roku o przyznaniu stypendium będzie decydował wynik na świadectwie maturalnym, w kolejnych - stopnie w indeksie.

Studenci pierwszego roku kierunków zamawianych będą mogli korzystać z zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki. Realizacja projektu to nie tylko stypendia i programy wyrównawcze dla studentów pierwszego roku, to także inne formy działalności dydaktycznej podnoszące atrakcyjność kształcenia na kierunkach zamawianych (np. dodatkowe zajęcia dydaktyczne, dodatkowe praktyki studenckie, zajęcia dydaktyczne prowadzone przez profesorów wizytujących z kraju i zagranicy, dodatkowe kursy językowe i komputerowe, podręczniki i inne).

Więcej informacji na stronie: www.mnisw.gov.plwww.efs.gov.pl  l  www.mnisw.gov.pl  l  www.pwsz-ns.edu.pl/it

 
 
 

 
 
 
 
   
© Instytut Techniczny PWSZ - Nowy Sącz 2009
 
Rozmiar: 8233 bajtów