Rozmiar: 4621 bajtów Rozmiar: 9646 bajtów
       
Menu Strony
 
 

Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów Strona główna
Rozmiar: 35 bajtów Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów O projekcie
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów Działania
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów Regulaminy i dokumenty
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów Ogłoszenia
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów Galeria
Rozmiar: 35 bajtów Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów Piszą o nas
Rozmiar: 35 bajtów Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów Kontakt
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 799 bajtów
 
 
 

Działania objęte projektem

(w okresie od 1.07.2009 r. do 30.06.2013r.)

 1. Promocja i reklama projektu w tym dyżur informacyjny dla kandydatów na studia, informacje w mediach, ogłoszenia i ulotki, informacja na stronie internetowej PWSZ Nowy Sącz, oznaczenie budynku i sal dydaktycznych, w których będzie realizowany projekt, gadżety reklamowe z logo EFS.

 2. Program stypendialny przeznaczony dla najlepszych studentów zamawianego kształcenia na kierunku Mechatronika. Wsparciem stypendialnym o charakterze motywacyjnym planuje się objąć 50% studentów kierunku zamawianego (studia stacjonarne) w wysokości 1000 zł/m-c.
  Na I roku studiów stypendia przyznawane będą w oparciu o oceny na świadectwie maturalnym, a w kolejnych latach w oparciu o postępy w nauce.

 3. Kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów I roku studiów kierunku zamawianego Mechatronika. Zajęcia wyrównawcze będą prowadzone przez doświadczonych dydaktyków w formie ćwiczeń audytoryjnych.

 4. Inne formy działalności dydaktycznej podnoszące atrakcyjność kształcenia:
  • wykłady profesorów wizytujących prowadzących badania w zakresie mechatroniki,
  • komplet kursów przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) na poziomie zaawansowanym,
  • kurs: język angielski techniczny,
  • wykłady eksperckie prowadzone przez biegłego sądowego w zakresie maszyn, urządzeń i pojazdów mechanicznych,
  • zajęcia laboratoryjne w hamowni podwoziowej firmy zajmującej się tuningiem samochodowym,
  • praktyczne pokazy przemysłowe w zakładach pracy,
  • projektowanie inżynierskie obejmujące:
   • kurs AutoCad przygotowujący do uzyskania ECDL-Cad wraz z egzaminem ECDL CAD,
   • modelowanie bryłowe i symulacje produktów przemysłowych w Catia,
  • prezentacje przemysłowe realizowane przez przedstawicieli branży mechatronicznej:
   • wyjazd szkoleniowy z zakresu mechatroniki (2 - dniowy),
   • uzyskanie 2 certyfikatów z systemów sterowania,
  • dodatkowe praktyki w serwisach diagnostycznych i zakładach mechatroniki,
  • seminaria z zakresu etyki inżynierskiej,
  • kurs i egzamin nadający uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych SEP,
  • poradnictwo zawodowe w aspekcie podjęcia pierwszej pracy przez absolwenta,
  • warsztaty szkoleniowe z zakresu inteligentnych systemów sterowania - poziom podstawowy i zaawansowany,
  • warsztaty z programowania inteligentnych systemów sterowania,
  • indywidualna praca studenta z wykorzystaniem zakupionych stanowisk i systemu wizualizacji.

 5. Konferencja podsumowująca projekt mająca na celu promocję absolwentów kierunku mechatronika.

 6. Monitorowanie i ewaluacja projektu - w celu oceny wartości i efektów podjętych działań oraz dostarczaniu informacji o realizacji projektu.

Wymienione działania mają na celu podniesienie konkurencyjności kształcenia w Instytucie Technicznym, zwiększenie ilości rekrutowanych studentów, poprzez zachęcenie ich do kształcenia w zawodzie inżyniera przez ciekawe laboratoria, możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów i uprawnień oraz wyjazdów organizowanych we współpracy z zakładami przemysłu lokalnego.
Uzyskanie dodatkowych certyfikatów znacznie podwyższy kwalifikacje przyszłych absolwentów co pozwoli być konkurencyjnym na wymagającym rynku pracy.
www.efs.gov.pl  l  www.mnisw.gov.pl  l  www.pwsz-ns.edu.pl/it

 
 

 
 
 
 
   
© Instytut Techniczny PWSZ - Nowy Sącz 2009
 
Rozmiar: 8233 bajtów