Rozmiar: 4621 bajtów Rozmiar: 9646 bajtów
       
Menu Strony
 
 

Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów Strona główna
Rozmiar: 35 bajtów Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów O projekcie
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów Działania
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów Regulaminy i dokumenty
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów Ogłoszenia
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów Galeria
Rozmiar: 35 bajtów Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów Piszą o nas
Rozmiar: 35 bajtów Rozmiar: 799 bajtów
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 84 bajtów Kontakt
Rozmiar: 35 bajtów
Rozmiar: 799 bajtów
 
 
 

O projekcie

W Polsce i Unii Europejskiej istnieje coraz większe zapotrzebowanie na inżynierów. Firmy z branży przemysłowej wykazują ciągły wzrost zapotrzebowania na inżynierów specjalistów i deklarują zainteresowanie współpracą przy ich kształceniu. Na terenie Nowego Sącza, a także w całym kraju powstaje coraz więcej firm związanych z przemysłem samochodowym, powoduje to zwiększone zapotrzebowanie na inżynierów mechatroników samochodowych.

Analiza lokalnego rynku w kierunku zapotrzebowania na inżynierów mechatroników oraz diagnoza przeprowadzona w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu technicznym z którymi PWSZ Nowy Sącz ma podpisane porozumienia o współpracy w formie patronatu, pozwoliło na wypracowanie następujących wniosków uzasadniających formułowanie projektu:

 • nieadekwatny do wymogów uczelni poziom nauczania w szkołach średnich,
 • zwiększające się zapotrzebowanie na umiejętności z zakresu nauk technicznych wśród absolwentów uczelni,
 • potrzeba zajęć wyrównawczych zwłaszcza w zakresie matematyki i fizyki wśród studentów I roku
 • konieczność wzmocnienia motywacji do nauki i studiów technicznych,
 • brak środków finansowych na podjęcie studiów - także na uczelniach państwowych (koszty dojazdu, konieczność pracy zarobkowej),
 • wyczuwalne zwiększające się zapotrzebowanie na inżynierów mechatroników.

Wobec powyższych wniosków zostały podjęte starania o zachęcenie maturzystów do podjęcia trudu studiów technicznych, celem uzyskania najbardziej obecnie poszukiwanego na rynku pracy tytułu - inżyniera, a także zapewnienia krajowym i lokalnym pracodawcom wystarczającej liczby odpowiednio wykwalifikowanych absolwentów kierunków technicznych.

Projekt "Inżynier mechatroniki napędem do rozwoju innowacyjnego przemysłu i konkurencyjnej gospodarki" jest adresowany do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych całej Polski i zakłada kształcenie zamawiane na kierunku Mechatronika realizowane w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Główne cele projektu:

 • zwiększenie liczby studentów studiów technicznych, potrzebnych krajowej i lokalnej gospodarce,
 • podniesienie atrakcyjności kształcenia na kierunkach technicznych,
 • zwiększenie konkurencyjności absolwentów mechatroniki na rynku pracy w lokalnym przemyśle, jak też w całej Polsce i Unii Europejskiej,
 • podniesienie konkurencyjności lokalnego przemysłu, przez wprowadzenie na rynek pracy absolwentów posiadających umiejętności w zakresie nowoczesnej techniki,
 • zachęcenie do kształcenia w zawodzie inżyniera (stypendia, dodatkowe zajęcia, praktyki, wyjazdy),
 • zmniejszenie różnic w poziomie wykształcenia z zakresu matematyki i fizyki dla studentów I roku kierunku zamawianego,

Liczba uczestników projektu - max 50 osóbwww.efs.gov.pl  l  www.mnisw.gov.pl  l  www.pwsz-ns.edu.pl/it

 
 
 

 
 
 
 
   
© Instytut Techniczny PWSZ - Nowy Sącz 2009
 
Rozmiar: 8233 bajtów