Przykladowe projekty w sieci LAN

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4


Przykladowa prezentacja projektu